Hayat - Hayata Tutun Kanser

Sevdiklerin için “Önce Sen” Hayata Tutun

Hayata Tutun Yıllık Hayat Sigortası ile kanser riskine karşı hazırız, sen ve ailen ile yan yanayız. Yaşamsal risk taşıyan bir hastalığın başına gelmesi ihtimaline karşı formu doldur, seni arayalım.
*18–55 yaş arasındaki tanı, teşhis veya tedavi aşamasında bir hastalığı bulunmayan herkes Hayata Tutun Kanser Sigortası’ndan yararlanabilir.